Dotace

Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice

Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice
reg. č. projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001054

Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v exponovaném území.
Cíle projektu bude dosaženo pořízením nové velkokapacitní požární cisterny na vodu.

Celkový rozpočet projektu: 8 064 650 Kč Výše dotace: 7 258 185 Kč

Realizace projektu: 2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.