Informace o obci

Oficiální název: Obec Nesovice
Adresa: Nesovice 305, 683 33
Telefon: 517 367 218, 517 367 332
ID datové schránky: 7dcbcgm
E-mail: obec@nesovice.cz
Oficiální web: www.nesovice.cz
Bankovní spojení: 4025-731/0100 hlavní činnost
86-4169180287/0100 vedlejší činnost
IČO: 00292141
DIČ: CZ00292141
Starosta: Vítězslav Reška
Místostarosta: Karel Kupka
Člen zastupitelstva: Ing. Petr Homola
Člen zastupitelstva: Mgr. Michal Kupka
Člen zastupitelstva: Miroslav Syřiště
Člen zastupitelstva: František Machálek
Člen zastupitelstva: Oldřiška Kiliánová
Člen zastupitelstva: Lenka Knapová
Člen zastupitelstva: Zdeněk Martinec
Účetní, matrikářka: Ing. Michaela Budíková
Účetní, evidence obyvatelstva: Naděžda Šafářová
   
Finanční výbor:  
Předsedkyně finančního výboru: Oldřiška Kiliánová
   
Kontrolní výbor:  
Předseda kontrolního výboru: Miroslav Syřiště