Informace o obci

Oficiální název: Obec Nesovice
Adresa: Nesovice 305, 683 33
Telefon: 517 367 218, 517 367 332
ID datové schránky: 7dcbcgm
E-mail: obec@nesovice.cz
Oficiální web: www.nesovice.cz
Bankovní spojení: 4025731/0100 hlavní činnost
86-4169180287/0100 vedlejší činnost
IČO: 00292141
DIČ: CZ00292141
Starosta: Vítězslav Reška
Místostarostka: Ing. Kateřina Svobodová
Člen zastupitelstva: Mgr. Andrea Kupková
Člen zastupitelstva: Mgr. Michal Kupka
Člen zastupitelstva: Ing. František Koudelka
Člen zastupitelstva: Markéta Kosíková
Člen zastupitelstva: Ing. Jaroslav Kovář
Člen zastupitelstva: Bc. David Nezdařil
Člen zastupitelstva: Jan Krištof
Účetní, matrikářka: Ing. Michaela Budíková
Účetní, evidence obyvatelstva: Naděžda Šafářová
   
Finanční výbor:  
Předseda finančního výboru: Mgr. Michal Kupka
   
Kontrolní výbor:  
Předseda kontrolního výboru: Bc. David Nezdařil