Poplatky

splatné do 15.3.2021

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

600,-/ 1 osoba trvale bydlící
600,-/ dům určený k rekreaci

Poplatek ze psů

100,-/ za prvního psa
150,-/ za druhého a každého dalšího psa téhož držitele


Tyto poplatky je možné hradit hotově na pokladně OÚ Nesovice nebo převodem na účet č. 4025731/0100

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: variabilní symbol: Nesovice VS 1340 a čp., Letošov VS 91340 a čp.

Poplatek ze psů: Nesovice VS 1341 a čp., Letošov VS 91341 a čp.


Stočné

46,02 Kč/m3
směrné číslo 28,25 m3/osoba/rok

1300,- Kč/osoba

Stočné je možné uhradit hotově na pokladně OÚ Nesovice nebo převodem na účet č. 86-4169180287/0100, variabilní symbol Nesovice 2222 a čp., Letošov 92222 a čp.