Poplatky

splatné do 15.3.2023

upozorňujeme občany, že pokud dojde ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit obecnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy nastala

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

600,-/ 1 osoba trvale bydlící
600,-/ dům určený k rekreaci

Poplatek ze psů

100,-/ za prvního psa
150,-/ za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Tyto poplatky je možné hradit hotově na pokladně OÚ Nesovice nebo převodem na účet č. 4025731/0100

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: variabilní symbol: Nesovice VS 1345 a čp., Letošov VS 91345 a čp.

Poplatek ze psů: Nesovice VS 1341 a čp., Letošov VS 91341 a čp.


Platba za svoz bioodpadu

nádoba objem 140 l - 600,-/rok
nádoba objem 240 l - 1200,- Kč/rok

Svoz bioodpadu je možné hradit buď hotově na pokladně OÚ Nesovice nebo převodem na bankovní účet č. 86-4169180287/0100, variabilní symbol Nesovice 3725 a č.p., Letošov 93725 a č.p. Známka k vyzvednutí na OÚ Nesovice.


Stočné

48 Kč/m3
směrné číslo 29,16 m3/osoba/rok

1400,- Kč/osoba

Stočné je možné uhradit hotově na pokladně OÚ Nesovice nebo převodem na účet č. 86-4169180287/0100, variabilní symbol Nesovice 2222 a čp., Letošov 92222 a čp.