Poznáváme naši obec

ZÁMEK NESOVICE

Dominantou obce Nesovice je bezesporu zámek z roku 1561, o jehož stavbu se jako majitel zasloužil Záviš z Víckova. Byl stavěn podle plánů neznámého italského stavitele a nebyl nikdy dokončen. Záviš umírá v roce 1569 a nikdo z dalších dědiců a majitelů neměl asi prostředky na dokončení zamýšleného mohutného čtyřkřídlého objektu. Pod zámkem byl vystavěn dvůr s hospodářskými budovami, štěpnicemi, chmelnicemi a pivovar. Za třicetileté války byl celý kraj několikrát zpustošen vojskem a roku 1645 vydrancován a poničen i zámek. Nyní je zámek v soukromých rukou a veřejnosti nepřístupný.

Zámek Nesovice Zámek Nesovice

KAPLIČKA Jana Nepomuckého

Roku 1936 se na návsi v Nesovicích v plné kráse objevuje nová kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, jehož starobylá socha sem byla přemístěna ze staré zbourané kapličky. Mecenášem stavby byl opat premonstrátského kláštera v Nové Říši, nesovický rodák P. Pavel Souček. Vysvěcení kaple v září 1936 se stalo slavností pro celou farnost a široké okolí.

Kaplička Jana Nepomuckého

ŠKOLA

Jednou z dalších dominant v obci je jistě budova školy, která je již z dálky vidět, projíždíte-li Nesovicemi po hlavní silnici E50. Vedle ní stojí nově vybudovaná tělocvična z roku 2002…

Škola - Nesovice

VODOJEM

Nad obcí Nesovice se nad zámkem tyčí nově vybudovaný vodojem, který je jedním z nejvyšších bodů v obci.

Vodojem - Nesovice