Prohlášení o přístupnosti

Obec Nesovice se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.nesovice.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25.8.2020 dle metodického pokynu MVČR.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pro zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek použijte níže uvedený kontakt:

Obec Nesovice
Nesovice 305
683 33

Tel.: 517 367 218, 517 367 332
ID datové schránky: 7dcbcgm

Obecní úřad Nesovice - obec@nesovice.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Ostatní informace

Webová prezentace je vytvořena podle specifikace XHTML 1.0 Transitional a dodržuje syntaktickou i sémantickou správnost. Grafická podoba je vytvořena čistě pomocí kaskádových stylů (CSS). Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, a je tak možné ji pomocí nastavení prohlížeče zvětšovat i zmenšovat.

Dokumenty na těchto stránkách jsou ve formátech PDF, DOC, XLS prohlížeče těchto souborů můžete stáhnout zde:
Adobe reader
XLS Viewer
DOC Viewer