Svaz zahrádkářů

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Nesovicích byla založena 1.března 1956. Prvním úkolem bylo zajistit budovu pro další činnost. Za pomoci dobrovolných brigád byla postavena budova, kde byla místnost pro moštárnu, společenská místnost a sklad. Po dohodě s bývalým podnikem Fruta Modřice, byla upravena stávající budova na provoz pálenice. Tuto pálenici provozovala Fruta, n.p. do roku 1991. Po tomto roce bylo zařízení pálenice prodáno soukromníkovi. Nový majitel tuto pálenici provozuje dodnes (2010).

Činnost organizace do roku 1994 byla zaměřena na zajišťování ovocných stromků, sadbových brambor a umělých hnojiv pro své členy. Po tomto roce tato činnost byla finančně nevýhodná a byla ukončena. Organizace se  zaměřila jen na moštování ovoce a vaření tradičních povidel. Napař. V roce 2008 bylo sešrotováno 2 100 kg ovoce a uvařeno 90 kg švestkových povidel. V roce 2009 byla menší úroda a přesto bylo zpracováno 1 100 kg ovoce a uvařeno 150 kg povidel.

Pro zvýšení odbornosti členů byly provedeny odborné přednášky a tematické zájezdy. Mezi nejzdařilejší patřily:

 • Velké Losiny - Výzkumný ústav drobného ovoce
 • Želešice - Výzkumný ústav nových odrůd
 • Borotín - skalničky a úpravy zahrad
 • Lysice - nové způsoby pěstování ovocných stromků
 • Smržice - Semenářský podnik
 • Rájec-Jestřebí - šlechtění a pěstování jiřin
 • Otrokovice - zahrádkářská kolonie

Každým rokem byl uspořádán zájezd do Olomouce na výstavu "Flóra Olomouc" se zastávkami na Svatém Kopečku u Olomouce a několikrát návštěva zahradnického a nákupního centra "Horizont". Další zájezdy jsme uskutečnili do zoologické zahrady v Lešné, se zastávkou v Luhačovicích. Poslední zájezd byl do Valtic a Lednice. všechny zájezdy byly plně obsazené a pro členy velmi cenově výhodné.

Základní organizace měla k 30.4.2016 celkem 44 členů. Rovněž i my se potýkáme s nedostatkem mladých členů, neboť 33 členů je starších 70 let.
V současné době je organizace řízena 8-mi členným výborem ve složení:

 • Ivan Machálek - předseda
 • Bc. Drahomíra Wolfová - místopředseda
 • Vlastimil Wolf - pokladník
 • Božena Posoldová - jednatel
 • Emílie Masaříková - kontrolní komise
 • Petra Sobolová - kontrolní komise
 • Jaroslava Wallischová - člen
 • Miroslav Rybnikář - člen

Budoucnost naší základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Nesovicích je velmi nejistá. A to zejména s ohledem na stavbu křižovatky silnice II/429 a silnice E 50, kdy celý náš areál musí ustoupit této stavbě. Snad naše organizace nezanikne a podaří se nám najít nějaké vhodné místo na umístění našeho zařízení a pokračovat tak v naší činnosti.

Sídlo zahrádkářů