Obecně závazné vyhlášky

Dokument Vyvěšeno Sňato
Obecně závazná vyhláška obce Nesovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (pdf) 22.11.2023
Obecně závazná vyhláška obce Nesovice o místním poplatku ze psů (pdf) 22.11.2023
Obecně závazná vyhláška obce Nesovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf) 22.11.2023
Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf) 3.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pdf) 2.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (pdf) 2.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů (pdf) 2.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 - "komunální odpad" (pdf) 13.12.2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích (pdf) 16.12.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - "komunální odpad" (pdf) 11.3.2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích (pdf) 20.11.2012
Tržní řád (pdf) 26.6.2012 12.7.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích (pdf) 21.2.2012 7.3.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích (změna 1/2010) (pdf) 19.4.2011 13.5.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích (pdf) 14.12.2010
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (pdf) 23.7.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - "komunální odpad" (pdf) 6.2.2008
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 (pdf) 27.4.2005 13.5.2005
Obecně závazná vyhláška č.1/2002 o čistotě, veřejném pořádku a ochraně životního prostředí (pdf) 13.3.2002
Obecně závazná vyhláška č.1/2001 o symbolech Obce Nesovice a pravidlech pro jejich užívání (pdf) 27.6.2001