Výlety po okolí

1. start: u vlakového nádraží Nesovice - Vysoká - U Kříže - U Slepice - U Červeného kříže - U Zlatého Jelena - U andělíčka - Konůvky - Kepkov - Vrčava - Mouřínov - Bučovice - vlak.nádraží Nesovice

2. start: u vlakového nádraží Nesovice - Pod Nebštichem - U Kříže - Haluzická hájenka - žel.st.Jestřabice - vlak.nádraží Nesovice

3. start: u vlakového nádraží Nesovice - Vysoká - U Kříže - Vlčí Jáma - Bukovany - Kyjov - vlak.nádraží Nesovice (nebo Bohuslavice - žel.st. Jestřábice - Snovídky - Nesovice)

4. start: u vlakového nádraží Nesovice - Milonice - Uhřice - Chvalkovice - Dobročkovice - Nesovice

5. start: u vlakového nádraží Nesovice - Milonice - Uhřice - Hvězdlice - Dobrá Voda - rozc. nad Orlovicemi - Švábenický dub - Švábenice - rozc. Jezírko - kaple sv.Anny - Lhota u Pačlavic - Oupaly - Nad Kozojedskem - Nemochovice - Brankovice - Nesovice

1. - trasu je nejlépe absolvovat na kole, 33km (posledních 7km je však možné dokončit vlakem)

Od vlakového nádraží v Nesovicích se vydáme po silnice směrem na Snovídky, těsně před vrcholkem kopce nad Nesovicemi však odbočíme na lesní silnici, díky které se asi po 3km napojíme na zelenou turistickou značku - ta nás dovede až k rozcestí U Kříže. Zde můžeme shlédnout informační tabuli o flóře vyskytující se v okolí a pokračujeme po Červené turistické značce, dorazíme k rozcestí U Slepice. Vrchol s podivně znějícím názvem U Slepice je s výškou 438 m.n.m nejvyšším bodem Ždánického lesa, poblíž se nacházejí ropné vrty. Pověst si můžete přečíst přímo na místě samotném… pokračujeme až k Červenému Kříži, odtud po modré turist.značce k rozc. U Zlatého Jelena - název Zlatý jelen zůstal tomuto místu po myslivně, která zde stávala již od 15.století. Za zmínku stojí studna 30m hluboká, vyhloubena v tvrdém pískovci. Voda se čerpala dvema okovy. V hloubce 15metrů se nacházela chodba k myslivně…U cesty stojí od nepaměti kříž (dřevěný, který podlehl času) a v roce 1937 byl nahrazen křížem z umělého kamene. Dnes připomíná myslivnu jen několik schodů a na místě velké kuchyně stojí pomník partyzánské skupiny Olga . Za chvíli se dostaneme (stále po modré) k rozc. U Andělíčka a vypravíme se po žluté značce k zaniklé středověké obci Konůvky. Jedná se o rozsáhlou oblast zaniklé obce, o které vás přímo na místě bohatě informují turistické panely. Po prohlédnutí Konůvek pokračujeme stále po žluté, značení nám nabídne i krátkou odbočku na hrad Kepkov, po kterém zde zůstaly znatelné valy… dojdeme k rozcestí (s hájenkou) Vrčava a následně až do obce Mouřínov (kousek před obcí se cesta napojí na zelenou a budeme míjet dva rybníky, jejichž velkou část tvoří porosty rákosin a vysokých ostřic. Jeden z rybníků je pro svou jedinečnost výskytu ohrožené kuňky ohnivé zařazen do projektu NATURA 2000, který společně vytvářejí členské státy Evropské unie. Z Mouřínova se po silnici lehce dostaneme do Bučovic, odkud je možné do cíle dorazit vlakem… Pokud vám ještě zbývají síly, Bučovicemi projedeme po silnici do Vícemilic, na jejichž konci (za firnou DOPOS - autodoprava) odbočíme vlevo a vyhneme se tak frekventované silnici E50, pokračujeme až do Nevojic, kde přejedeme již zmiňovanou E50, a dostaneme se tak na vznikající cyklostezku (z polní cesty), která vede podél trati až do Nesovic…

U kříže U kříže Nad slepicí Červeňák Červený kříž U zlatého jelena U zlatého jelena U andělíčka Konůvky Konůvky Konůvky Kepkov Vrčava Vrčava Nad Mouřínovem Rybník Mouřínov Bučovice - zámek

2. - pěší výlet, lze i na kole, přibližná délka je 11km k železniční stanici (možnost pokračovat vlakem), celková pak 17km až do Nesovic

Od vlakového nádraží v Nesovicích se vydáme po zelené turistické značce, která nás zavede do lesa, budeme mírně stoupat, až dorazíme k Letošovské hájence (rozc. Pod Nebštichem). Odtud pokračujeme stále po zelené, dostaneme se k rozcestí U Kříže, kde si můžeme odpočinout dřevěném altánku a poté se dáme směrem dolů (stále po zelené, či cyklo č.473), klikatou silničkou. Pod kopcem se můžeme občerstvit u studánky Bezdýnka (po pravé straně, značená) a poté dorazíme až k Haluzické hájence, která nyní slouží jako rekreační tábor. Odtud pokračujeme buď doprava až přijdeme k závodu STABILA a železniční stanici Jestřábice (odkud můžeme zpět vlakem) nebo doleva a příjemnou silnicí s téměř žádným provozem (mimo závod) dorazíme až do obce Snovídky. Zde se dáme dle směrovek doleva na Nesovice a čeká nás pouze zdolat kopec, kterým z jeho vrcholu následně sjedeme až do Nesovic…

Pod Nebstichem Pod Nebstichem Hájenka U kříže U kříže Bezdynka Bezdynka Haluzická Hájenka

3. - cyklo výlet, přibližná délka je 15km do Bukovan, odtud 4km na vlak do Kyjova nebo 16km až do Nesovic (celková tedy 31km)

Od vlakového nádraží v Nesovicích se vydáme po silnice směrem na Snovídky, těsně před vrcholkem kopce nad Nesovicemi však odbočíme na lesní silnici, díky které se asi po 3km napojíme na zelenou turistickou značku - ta nás dovede až k rozcestí U Kříže. Zde můžeme shlédnout informační tabuli o flóře vyskytující se v okolí a pokračujeme po červené stále nahoru, k rozcestí Vlčí Jáma. Odtud stále po červené až do obce Bukovany, kde na kopci nad Bukovany míjíme kapli sv.Anny. "Bylo přáním bukovanského rodáka pátera Pavla Hanáka, aby byla namísto malého dřevěného obrázku nad obcí u lesa, v místě, kde se dříve zastavovali poutníci na cestě do Křtin, postavena zděná kaplička. To se uskutečnilo v roce 1995." V Bukovanech můžeme navštívit větrný mlýn (mezi obcemi Bukovany a Ostrovánky), který  byl vystavěn v roce 2004, v r.2007 byl kolem něj dostavěn areál hotelu. A poté se rozhodneme, kudy budeme pokračovat. Nabízí se  možnost silnicí do Kyjova, odkud se dostaneme do Nesovic vlakem nebo třeba přímo z Bukovan po červené do Bohuslavic, kde pokračujeme po silnici směrem na Koryčany a těsně před obcí Jestřábice uhneme na lesní silnic doleva - po modré turistické značce, která nás dovede k železniční trati, kolem závodu STABILA, za ním se dáme doprava a kolem Haluzické hájenky (nyní rekreační tábor) dorazíme až do obce Snovídky. Zde se dáme dle směrovek doleva na Nesovice a čeká nás pouze zdolat kopec, kterým z jeho vrcholu následně sjedeme až do Nesovic…

U kříže U kříže Rozcestí Vlčí Jáma Rozcestí Vlčí Jáma Vinice nad Nechvalinem Kaple sv. Anny Mlýn Bukovany Bohuslavice Kostel Bohuslavice Haluzická Hájenka

4. - pěší i cyklo, 19km

Od vlakového nádraží v Nesovicích se vydáme po silnice směrem na Vyškov (cyklostezka 5029), projíždíme Milonicemi, za nimi odbočujeme vpravo na Uhřice. Uhřicemi projedeme po hlavní silnici (též značená cyklostezka č.5029) Asi 1,5km za obcí Uhřice uvidíme odbočku vpravo, kde ve středověku stávala tvrz s celou vesnicí. Dnes zde stojí uprostřed polí zchátralý empírový zámek Komorov. Ten je z jedné strany obklopen chátrajícími budovami farmy a zříceninou původních hospodářských budov, z druhé strany pak pěknou loukou, na jejímž konci je udržovaný anglický park s jezírkem. Objekt však leží na soukromém pozemku, vrátíme se tedy zpět na silnici a pokračujeme dále… Na rozdvojce cest se vydáme doprava (ne vlevo po cyklostezce) na Chvalkovice, obcí projíždíme po hlavní cestě a po mírném vystoupání narazíme na rozcestník s červenou turistickou značkou. Vydáme se po ní doprava, po sto metrech narazíme na rozdvojení cest. Pojedeme-li dále po červené, můžeme shlédnout zrekonstruovaný mlýn holandského typu. Dáme-li se však vpravo, pokračujeme obcí, cesta se mění na panelovou, míjíme odpočívadlo nad Chvalkovicemi… Skoro na samotném vrcholku, když panelová cesta začíná se stáčet vlevo, uhneme z ní doprava na cestu polní. Naskýtá se nám nádherný výhled do okolí, pokračujeme polní cestou dolů než po pravé straně uvidíme vodojem. Odbočíme vpravo k němu a napojíme se tak na asfaltovou silničku, která vede až do Dobročkovic. V obci se dáme doleva po silnici, na konci obce míjíme turistické odpočívadlo a hřiště, po 900m za obcí odbočíme vpravo na polní cestu, vyhneme se tak frekventované silnici E50. Příjemná cestička vede kolem soukromé obory až do Nesovic…

Pohled od Komorova Chvalkovice Odpočívadlo nac Chvalkovicemi Polní cesta Chvalkovice - Dobročkovice Vodojem na Dobročkovicemi Kostel Dobročkovice Soukr. rybník, obora Borky, Nesovice Obora Borky, Nesovice

5. - cyklovýlet, 40km

Od vlakového nádraží v Nesovicích se vydáme silnicí směrem na Vyškov (cyklostezka 5029), projíždíme Milonicemi, za nimi odbočujeme na Uhřice, stále pokračujeme po značené cyklostezce 5029, která nás ve Hvězdlicích hned za mostem, pošle ostře doprava, dle značení na Orlovice. Projíždíme Zdravou Vodou a po výjezdu z lesa, když pod sebou již vidíme Orlovice odbočíme z této cyklostezky (5029) vpravo na zpevněnou asfaltovou cestu která vede skrz pole, nově je značena "S 13 Ivanovická brána". Míjíme Boží muka v polích, asi po necelých třech kilometrech od silnice dorazíme k tzv. Švábenickému dubu", finalistovi ankety Strom roku 2006. (Od něj cestou vpravo, asi 1km lesem, můžeme navštívit Duchovou studánku.) Od dubu pokračujeme stále po cestě dále až dorazíme do obce Švábenice, kde se na silnici napojíme na červené turistické značení (pozor na značení v obci, zejména odbočení ještě před školou vlevo). Asi 3km za obcí narazíme na polní/lesní rozcestí, my se dáme ostře vlevo, polní cestou směrem k lesu - dle šipek na fotografii. (Navazující asfaltová cesta by nás dovedla zpět na silnici ke Zdravé Vodě!) Míjíme rozc. Jezírko, kousek před námi je kaple sv Anny, my sjíždíme vpravo dolů do Lhoty u Pačlavic (stále po červené). Červená nás dovede až k rozc. Oupaly, kde se vydáme vlevo, po zelené turistic. značce - rozc. Nad Kozojedskem, odtud po žluté do Nemochovic. Silnice (souběžně se žlutým a červeným značením) nás dovede až do Brankovic, kde za kostelem odbočíme vpravo, vesnicí stále dozadu po cestě, která se mění na polní a dovede nás až k silnici vedoucí do Dobročkovic. My však silnici pouze přejedeme a pokračujeme dále polní cestou, podél obory Borky až do Nesovic (vyhneme se tak frekventované silnici E50 )…

Rozcestí nad Orlovicemi, cestou vpravo Švábenický dub Duchnova studánka Pohled na Švábenice Rozcestí 3km za Švábenicemi Kaple sv. Anny nad Lhotou Kostel ve Lhotě u Pačlavic Altán, rozc. Oupaly Rybník Hlavatka, Brankovice Kostel, Brankovice Soukr. rybník, obora Borky, Nesovice Obora Borky, Nesovice

Autorka textu a fotografií: Lucie Rešková