Úřední deska

Rok 2022

Dokument Vyvěšeno Sňato
Oznámení aplikace herbicidu Garlon New k postřiku vegetace v blízkosti vodních toků (pdf) 22.6.2022
Program 61. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 21.6.2022
Přerušení dodávky el. energie 15.7.2022 (pdf) 16.6.2022
Záměr obce Nesovice k prodeji pozemku p.č. 62, část pozemku p.č. 1569/1 (pdf) 13.6.2022
60. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 13.6.2022
Veřejná vyhláška - zrušení přejezdu (pdf) 8.6.2022
Program 60. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 1.6.2022
59. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 27.5.2022
Záměr obce Nesovice k umístění telekomunikačního zařízení (pdf) 23.5.2022
Přerušení dodávky el. energie 14.6.2022 (pdf) 23.5.2022
Přerušení dodávky el. energie 7.6.2022 (pdf) 23.5.2022
Přerušení dodávky el. energie 3.6.2022 (pdf) 19.5.2022
Záměr obce - nebytové prostory DS - kosmetika (pdf) 18.5.2022
Záměr Města Újezd u Brna - prodeje souboru pozemků a staveb tvořících bývalý vojenský areál "ARMY park" (pdf) 18.5.2022
Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka veřejnou vyhláškou (pdf) 13.5.2022
Program 59. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 11.5.2022
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 1 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 2 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 3 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 4 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 5 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 6 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 7 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 8 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 9 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 10 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 11 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 12 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 13 (pdf)
6.5.2022
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nesovice za období 2013 – 2021 (pdf) 6.5.2022
58. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 4.5.2022
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 1 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 2 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 3 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 4 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 5 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 6 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 7 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 8 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 9 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 10 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 11 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 12 (pdf)
29.4.2022
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2022 (pdf) 29.4.2022
Program 58. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 20.4.2022
57. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 19.4.2022
Časový harmonogram schůzí 2. čtvrtletí 2022 (pdf) 11.4.2022
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - MUB/OD-24185/2022 lab (pdf) 7.4.2022
Program 57. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 30.3.2022
56. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 29.3.2022
Dražební vyhláška 006 EX 103 21-127 (pdf) 22.3.2022
Záměr k prodeji pozemků - Město Újezd u Brna (pdf) 18.3.2022
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2021 (pdf) 18.3.2022
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2021 (pdf) 18.3.2022
Program 56. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 9.3.2022
55. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 7.3.2022
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva - stanovení místní úpravy provozu - MUB/OD-15262/2022 lab (pdf) 28.2.2022
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2022 (xls) 28.2.2022
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - žádost o povolení vyjímky (pdf) 25.2.2022
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaj, Labe, Odra (pdf) 25.2.2022
Oznámení k návrhu závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2021 (pdf) 18.2.2022 19.3.2022
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2021 (pdf) 18.2.2022 19.3.2022
Program 55. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 16.2.2022
54. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 21.1.2022
Usnesení - dražební vyhláška 203 Ex 39817/19-17 (pdf) 14.1.2022
Program 54. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 5.1.2022
Časový harmonogram schůzí 1. čtvrtletí 2022 (pdf) 4.1.2022

Rok 2021

Dokument Vyvěšeno Sňato
53. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 29.12.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na roky 2023-2024 (pdf) 21.12.2021
Schválený rozpočet SO Mezihoří na rok 2022 (pdf) 21.12.2021
Program 53. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 15.12.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (pdf) 15.12.2021
52. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 13.12.2021
Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf) 3.12.2021
Oznámení - zahájení stavebního řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení II/429 Bohdalice-Nesovice 3. stavba (pdf) 26.11.2021
Program 52. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 24.11.2021
51. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 25.11.2021
Cenové oznámení - VaK (pdf) 22.11.2021
Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví (pdf) 9.11.2021
Program 51. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 3.11.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SO Mezihoří k návrhům rozpočtu a stř. rozp. výhledu (pdf) 3.11.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO Mezihoří na roky 2023-2024 (pdf) 3.11.2021 22.12.2021
Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2022 (pdf) 3.11.2021 22.12.2021
Veřejná vyhláška - stavební povolení - Chodník Nesovice (pdf) 1.11.2021
50. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 1.11.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SO Mezihoří (pdf) 27.10.2021
Časový harmonogram schůzí 4. čtvrtletí 2021 (pdf) 22.10.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.p. 174 (pdf) 20.10.2021 5.11.2021
Program 50. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 14.10.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Letošov (pdf) 6.10.2021 22.10.2021
49. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 6.10.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf) 5.10.2021 21.10.2021
Veřejná vyhláška - Chodník Nesovice – nová stavba komunikace pro pěší, trvalá stavba (pdf) 23.9.2021
Oznámení o době a místě konání voleb (pdf) 23.9.2021 11.10.2021
48. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 23.9.2021
Program 49. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 22.9.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212 (pdf) 21.9.2021
47. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 20.9.2021
EG.D - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (pdf) 15.9.2021
Program 48. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 14.9.2021
Pozvánka za zasedání okrskové volební komise 2021 (pdf) 10.9.2021
Záměr obce - nebytové prostory ZS - lékárna (pdf) 10.9.2021
Program 47. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 1.9.2021
46. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 30.8.2021
Žádost o vydání voličského průkazu - Volby do PS Parlamentu ČR (pdf) 23.8.2021
Jmenování zapisovatele OVK - Volby do PS Parlamentu ČR (pdf) 23.8.2021
Informace o počtu a sídle volebního okrsku - volby do Parlamentu ČR 2021 (pdf) 18.8.2021
Program 46. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 11.8.2021
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby PS 2021 (pdf) 9.8.2021
45. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 6.8.2021
Oznámení aplikace přípravku s účinnou látkou dikvát (pdf) 4.8.2021
Oznámení aplikace přípravku s účinnou látkou dikvát (pdf) 2.8.2021
EG.D - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (pdf) 28.7.2021
Závazné stanovisko - V417/817 – zdvojení vedení (pdf) 28.7.2021
Program 45. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 21.7.2021
Záměr obce - pacht části pozemků p.č. 1984/1 a 1801 k.ú. Nesovice (pdf) 19.7.2021
44. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 14.7.2021
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov 65 m2 (pdf) 12.7.2021
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov 100 m2 (pdf) 12.7.2021
Program 44. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 30.6.2021
43. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 28.6.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/429, III/0509, III/05010, III/05011, III/4295, III/4296 a III/43341 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích z důvodu realizace stavby "I/50 BRANKOVICE, průtah" (pdf) 23.6.2021 9.7.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II/429 a III/4295 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích z důvodu realizace stavby "I/50 BRANKOVICE, průtah" (pdf) 23.6.2021 9.7.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/50 Brno - Holubice - Uherské Hradiště - státní hranice (pdf) 23.6.2021 9.7.2021
Časový harmonogram schůzí 3. čtvrtletí 2021 (pdf) 21.6.2021
Záměr obce - zcizení formou souhlasného prohlášení (pdf) 16.6.2021
Program 43. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 9.6.2021
Výběrové řízení referent stavební - zástup za mateřskou dovolenou - Újezd u Brna (pdf) 3.6.2021
Oznámení o návrzích opatřeních obecné povahy - Labe, Odra, Dunaj (pdf) 31.5.2021
Exekuční příkaz č.j. 006 EX 103/21-21 (pdf) 28.5.2021
42. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 28.5.2021
Veřejná vyhláška - rozhodnurí ÚHÚL (pdf) 19.5.2021 4.6.2021
Program 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 19.5.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf) 19.5.2021
41. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 14.5.2021
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50 (pdf) 11.5.2021 27.5.2021
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov (pdf) 10.5.2021
Záměr obce - nebytové prostory ZS 2021 (pdf) 10.5.2021
Návrh závěrečného účtu obce Nesovice za rok 2020 (pdf) 10.5.2021
Program 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 28.4.2021
40. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 26.4.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (pdf) 26.4.2021
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí (pdf) 22.4.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2020 (pdf) 19.4.2021
Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2020 (pdf) 19.4.2021
Veřejná vyhláška zahájení řízení o výjimce UHUL (pdf) 12.4.2021
Program 40. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 7.4.2021
39. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 1.4.2021
Časový harmonogram schůzí 2. čtvrtletí 2021 (pdf) 29.3.2021
Program 39. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 17.3.2021
38. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 9.3.2021
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 2025/2 a 2025/3 (pdf) 5.3.2020
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2021 (xls) 4.3.2020
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2020 (pdf) 2.3.2021
EG.D - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (pdf) 1.3.2021
V417/817 – zdvojení vedení - pozvánka na VP (pdf) 1.3.2021
Program 38. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 24.2.2021
37. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 22.2.2021
Oznámení - sčítání lidu, domů a bytů (pdf) 17.2.2021
Program 37. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 3.2.2021
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky (pdf) 27.1.2021
36. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 26.1.2021
Veřejná vyhláška - Doručení rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou (pdf) 25.1.2021
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 256/1 (pdf) 22.1.2021
Zveřejnění dokumentace k záměru „V417/817 – zdvojené vedení“ (pdf) 13.1.2021
Program 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 13.1.2021
Nařízení pracovní povinnosti - studenti (pdf) 6.1.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu (pdf) 5.1.2021 21.1.2021