Úřední deska

Rok 2024

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejná vyhláška - Uvědomění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (pdf) 16.4.2024
Veřejná vyhláška - 6. úplná aktualizace ÚAP ORP Bučovice (pdf) 16.4.2024
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 (pdf) 15.4.2024
Aukční vyhláška - UZSVM/BVY/1297/2024-BVYM (pdf) 15.4.2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu (pdf) 8.4.2024
Časový harmonogram schůzí II. čtvrtletí 2024 (pdf) 3.4.2024
Závěr - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje (pdf) 28.3.2024
Veřejná vyhláška - Prodloužení vodovodu a kanalizace Nesovice - lokalita pod Kotáry (pdf) 28.3.2024
24. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 27.3.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUB/OD-11368/2024 (pdf) 20.3.2024
Opatření obecné povahy - kormorán velký (pdf) 19.3.2024
Program 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 13.3.2024 21.3.2024
23. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 13.3.2024
Oznámení k zveřejnění schváleného ZÚ Svazku obcí Mezihoří za rok 2023 (pdf) 4.3.2024
Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2023 (pdf) 4.3.2024
FÚ pro JMK - výjezdy - daň z příjmů (pdf) 27.2.2024
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje (pdf) 23.2.2024 11.3.2024
Program 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 21.2.2024 29.2.2024
22. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 16.2.2024
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2023) (pdf) 12.2.2024 20.3.2024
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2023 (pdf) 8.2.2024 4.3.2024
Program 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 7.2.2024 15.2.2024
21. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 26.1.2024
Návrh opatření obecné povahy - kormorán velký (pdf) 24.1.2024 9.2.2024
Program 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 10.1.2024 18.1.2024
Infolinka k dani z nemovitých věcí na rok 2024 (pdf) 3.1.2024 5.2.2024
Veřejná vyhláška - OOP č. 8/2023 Vlk obecný (pdf) 3.1.2024 19.1.2024

Rok 2023

Dokument Vyvěšeno Sňato
Opatření obecné povahy - bobr evropský (pdf) 21.12.2023
Časový harmonogram schůzí I. čtvrtletí 2024 (pdf) 18.12.2023
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Bohdalice - Nesovice MUB/OD-58703/2023 (pdf) 15.12.2023
20. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 15.12.2023
Program 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 29.11.2023
Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Milonice za období 2016 – 2023 (pdf) 29.11.2023
Veřejná vyhláška - prodloužení termínu realizace stanovené přechodné úpravy provozu (pdf) 28.11.2023
Veřejná vyhláška - uvědomění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (pdf) 28.11.2023
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) (pdf) 24.11.2023
19. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 23.11.2023
Oznámení - Obecně závazná vyhláška obce Nesovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (pdf) 21.11.2023
Oznámení - Obecně závazná vyhláška obce Nesovice o místním poplatku ze psů (pdf) 21.11.2023
Oznámení - Obecně závazná vyhláška obce Nesovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf) 21.11.2023
Program 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 8.11.2023
18. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 8.11.2023
Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský (pdf) 7.11.2023
Výhled rozpočtu SO Mezihoří na roky 2025-2026 (pdf) 1.11.2023
Rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2024 (pdf) 1.11.2023
Program 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 23.10.2023
Veřejná vyhláška - Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) (pdf) 17.10.2023 2.11.2023
17. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 17.10.2023
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Bohdalice - Nesovice MUB/OD-47988/2023 (pdf) 13.10.2023 30.10.2023
Veřejná vyhláška - sdělení - KN 1624/8 (pdf) 13.10.2023 30.10.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru sociálních věcí - 1 přihláška (pdf) 5.10.2023
Program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 27.9.2023
Návrh opatření obecné povahy - vlk obecný (pdf) 25.9.2023
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu (Bohdalice-Nesovice) MUB/OD-45527/2023 (pdf) 25.9.2023 11.10.2023
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu (Bohdalice-Nesovice) MUB/OD-26097/2023 (pdf) 22.9.2023
Časový harmonogram schůzí IV. čtvrtletí 2023 (pdf) 20.9.2023
16. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 20.9.2023
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 2084/1 k.ú. Letošov (pdf) 15.9.2023 2.10.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2023 (xls) 14.9.2023
Návrh výhledu rozpočtu SO Mezihoří na 2025-2026 (pdf) 8.9.2023
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na rok 2024 (pdf) 8.9.2023
Program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 6.9.2023
15. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 5.9.2023
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (pdf) 30.8.2023 15.9.2023
Záměr obce - nebytové prostory skladu (pdf) 25.8.2023 11.9.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf) 23.8.2023
Program 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 16.8.2023
14. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 11.8.2023
Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 26.7.2023
13. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 26.7.2023
Program 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 3.7.2023
12. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 23.6.2023
Časový harmonogram schůzí III. čtvrtletí 2023 (pdf) 19.6.2023
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo)- Nesovice (včetně) (pdf) 8.6.2023
Program 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 7.6.2023
11. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 5.6.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2023 o vydání Změny Územního plánu Nesovice (pdf)
Přílohy (pdf)
31.5.2023
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu: Bohdalice-Nesovice 2. + 3. stavba (pdf) 31.5.2023
Program 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 17.5.2023
10. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 17.5.2023
Záměr obce Nesovice k prodeji pozemku p.č. 1841/2 v k.ú. Nesovice (pdf) 11.5.2023 29.5.2023
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 1513/8 k.ú. Nesovice (pdf) 5.5.2023 22.5.2023
Program 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 26.4.2023
9. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 24.4.2023
Program 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 5.4.2023
8. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 30.3.2023
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 2084 k.ú. Letošov (pdf) 24.3.2023 11.4.2023
Časový harmonogram schůzí II. čtvrtletí 2023 (pdf) 24.3.2023
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2022 (pdf) 24.3.2023
Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2022 (pdf) 24.3.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) (pdf) 16.3.2023 3.4.2023
Program 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 15.3.2023
7. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 13.3.2023
Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu MUB/OD-12604/2023 (pdf) 13.3.2023 29.3.2023
Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu MUB/OD-12745/2023 (pdf) 13.3.2023 29.3.2023
Konkurs na funkci ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Brankovice (pdf) 8.3.2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (pdf) 3.3.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2023 (xls) 24.2.2023
Bučovice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí odboru správy majetku (vedoucí úředník/vedoucí úřednice) (www) 24.2.2023
Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 22.2.2023
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2022) (pdf) 21.2.2023
Oznámení k zveřejnění návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2022 (pdf) 20.2.2023 24.3.2023
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2022 (pdf) 20.2.2023 24.3.2023
6. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 15.2.2023
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 14.3.2023 (pdf) 13.2.2023
Záměr obce - směna části pozemku p.č. 1755/3 k.ú. Nesovice (pdf) 2.2.2023
Program 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 1.2.2023
5. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 28.1.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenství Nesovice (pdf) 26.1.2023
Bučovice - výběrové řízení na pracovní místo vedoucího/vedoucí odboru sociálních věcí (www) 12.1.2023
Bučovice - výběrové řízení na pozici vedoucího či vedoucí nově zřízeného odboru správy majetku (pdf) 12.1.2023
Program 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 11.1.2023

Rok 2022

Dokument Vyvěšeno Sňato
Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci (pdf) 28.12.2022
Zveřejnění tel. čísla pro nahlášení zvl. přenosné schránky (pdf) 28.12.2022
Volební stanoviště GPS přehled (pdf) 28.12.2022
Oznámení o době a místě konání voleb 2023 (pdf) 28.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na roky 2024-2025 (pdf) 28.12.2022
Rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2023 (pdf) 28.12.2022
4. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 22.12.2022
Pozvánka za zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta 2023 (pdf) 14.12.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Nesovice (pdf)
Přílohy
12.12.2022
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR (pdf) 2.12.2022
Cenové oznámení V+S 2023 VaK Vyškov, a.s. (pdf) 1.12.2022
Program 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 30.11.2022
Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu MUB/OD-70648/2022 (pdf) 28.11.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO Mezihoří na roky 2024-2025 (pdf) 28.11.2022
Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2023 (pdf) 28.11.2022
3. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 25.11.2022
Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na silnici I/50 - JMK 164729/2022 (pdf) 22.11.2022
Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na silnici I/50 - JMK 164184/2022 (pdf) 16.11.2022
Veřejná vyhláška - OOP - kůrovec (pdf) 15.11.2022
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise (pdf) 14.11.2022
Program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 9.11.2022
Záměr obce ke směně nemovitostí - část pozemku p.č. 1755/3 (pdf) 9.11.2022
Záměr obce k prodeji části pozemků 2025/6 a 2025/2 (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - nebytové prostory autoservis (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - nebytové prostory DS - kadeřnictví (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - nebytové prostory DS - kosmetika (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - nebytové prostory hasičská zbrojnice (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - nebytové prostory kavárna (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - nebytové prostory ZS - ordinace lékař (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - nebytové prostory ZS - ordinace zubní (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - nebytové prostory ZS 1. nadzemí vzadu vlevo (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - nebytové prostory ZS mezipatro (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - nebytové prostory ZS přízemí (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - nebytové prostory ZS přízemí (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 256/1 (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov 65 m2 (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov 100 m2 (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - pacht části pozemků p.č. 1984/1 a 1801 k.ú. Nesovice (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - pacht části pozemků p.č. 1984/1 a 1801 k.ú. Nesovice (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 2025/2 a 2025/3 (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - pacht pozemku 999/1, 1936/11, 1937/142, 1937/55, 1937/52 (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - pacht pozemku 2069 k.ú. Nesovice (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - pacht pozemku 2072 a 1569/25 k.ú. Nesovice (pdf) 9.11.2022
Záměr obce - směna části pozemku p.č. 1621/19 k.ú. Nesovice (pdf) 9.11.2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf) 7.11.2022
2. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 2.11.2022
1. zápis z ustavujícícho zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 25.10.2022
Rozhodnutí - změna stavby před jejích dokončením - silnice II/429 Bohdalice-Nesovice, 1., 2. a 4. stavba (pdf) 21.10.2022
Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 19.10.2022
Časový harmonogram schůzí 4. čtvrtletí 2022 (pdf) 18.10.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (pdf) 14.10.2022
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 10.10.2022
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - změna příjmení (pdf) 6.10.2022
64. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 4.10.2022
Program 64. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 14.9.2022
Rozhodnutí MUB/OSÚ-55447/2022 - uzavírka silnice II. třídy II/429 Bohdalice-Nesovice (pdf) 12.9.2022
Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do Zastupitelstva obce Nesovice a do Senátu Parlamentu ČR (pdf) 8.9.2022
63. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 5.9.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf) 1.9.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením II/429 Bohdalice-Nesovice (pdf) 29.8.2022
Veřejná vyhláška - výzva účastníkům řízení - změna příjmení (pdf) 25.8.2022
Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na silnici I/50 (pdf) 25.8.2022
Pozvánka za zasedání okrskové volební komise (pdf) 24.8.2022
Program 63. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 24.8.2022
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2022 (xlsx) 22.8.2022
62. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 22.8.2022
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Zastupitelstev obcí a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR (pdf) 12.8.2022
Program 62. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 3.8.2022
Rozhodnutí - prodloužení platnosti povolení výjimky pro aplikaci závadné látky Garlon New (pdf) 22.7.2022 8.8.2022
Doručení veřejnou vyhláškou - Výzva + přerušení řízení - změna příjmení (pdf) 19.7.2022
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci změny příjmení (pdf) 19.7.2022 4.8.2022
Veřejná vyhláška - Doručení rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou (pdf) 18.7.2022 3.8.2022
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise (pdf) 14.7.2022
61. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 13.7.2022
Časový harmonogram schůzí 3. čtvrtletí 2022 (pdf) 11.7.2022
Záměr obce - nebytové prostory moštárna (pdf) 4.7.2022 20.7.2022
Oznámení aplikace herbicidu Garlon New k postřiku vegetace v blízkosti vodních toků (pdf) 22.6.2022
Program 61. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 21.6.2022
Přerušení dodávky el. energie 15.7.2022 (pdf) 16.6.2022
Záměr obce Nesovice k prodeji pozemku p.č. 62, část pozemku p.č. 1569/1 (pdf) 13.6.2022 29.6.2022
60. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 13.6.2022
Záměr obce - sportoviště budova kabin (pdf) 10.6.2022 27.6.2022
Veřejná vyhláška - zrušení přejezdu (pdf) 8.6.2022 24.6.2022
Program 60. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 1.6.2022
59. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 27.5.2022
Záměr obce Nesovice k umístění telekomunikačního zařízení (pdf) 23.5.2022 8.6.2022
Přerušení dodávky el. energie 14.6.2022 (pdf) 23.5.2022
Přerušení dodávky el. energie 7.6.2022 (pdf) 23.5.2022
Přerušení dodávky el. energie 3.6.2022 (pdf) 19.5.2022
Záměr obce - nebytové prostory DS - kosmetika (pdf) 18.5.2022 3.6.2022
Záměr Města Újezd u Brna - prodeje souboru pozemků a staveb tvořících bývalý vojenský areál "ARMY park" (pdf) 18.5.2022
Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka veřejnou vyhláškou (pdf) 13.5.2022 30.5.2022
Program 59. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 11.5.2022
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 1 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 2 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 3 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 4 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 5 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 6 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 7 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 8 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 9 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 10 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 11 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 12 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 13 (pdf)
6.5.2022
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nesovice za období 2013 – 2021 (pdf) 6.5.2022
58. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 4.5.2022
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 1 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 2 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 3 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 4 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 5 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 6 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 7 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 8 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 9 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 10 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 11 (pdf)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50, příloha č. 12 (pdf)
29.4.2022
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2022 (pdf) 29.4.2022
Program 58. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 20.4.2022
57. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 19.4.2022
Časový harmonogram schůzí 2. čtvrtletí 2022 (pdf) 11.4.2022
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - MUB/OD-24185/2022 lab (pdf) 7.4.2022
Program 57. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 30.3.2022
56. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 29.3.2022
Dražební vyhláška 006 EX 103 21-127 (pdf) 22.3.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2022/1 (pdf) 20.3.2022
Záměr k prodeji pozemků - Město Újezd u Brna (pdf) 18.3.2022
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2021 (pdf) 18.3.2022
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2021 (pdf) 18.3.2022
Program 56. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 9.3.2022
55. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 7.3.2022
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva - stanovení místní úpravy provozu - MUB/OD-15262/2022 lab (pdf) 28.2.2022
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2022 (xls) 28.2.2022
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - žádost o povolení vyjímky (pdf) 25.2.2022
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaj, Labe, Odra (pdf) 25.2.2022
Oznámení k návrhu závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2021 (pdf) 18.2.2022 19.3.2022
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2021 (pdf) 18.2.2022 19.3.2022
Program 55. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 16.2.2022
54. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 21.1.2022
Usnesení - dražební vyhláška 203 Ex 39817/19-17 (pdf) 14.1.2022
Program 54. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 5.1.2022
Časový harmonogram schůzí 1. čtvrtletí 2022 (pdf) 4.1.2022

Rok 2021

Dokument Vyvěšeno Sňato
53. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 29.12.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na roky 2023-2024 (pdf) 21.12.2021
Schválený rozpočet SO Mezihoří na rok 2022 (pdf) 21.12.2021
Program 53. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 15.12.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (pdf) 15.12.2021
52. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 13.12.2021
Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf) 3.12.2021
Oznámení - zahájení stavebního řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení II/429 Bohdalice-Nesovice 3. stavba (pdf) 26.11.2021
Program 52. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 24.11.2021
51. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 25.11.2021
Cenové oznámení - VaK (pdf) 22.11.2021
Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví (pdf) 9.11.2021
Program 51. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 3.11.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SO Mezihoří k návrhům rozpočtu a stř. rozp. výhledu (pdf) 3.11.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO Mezihoří na roky 2023-2024 (pdf) 3.11.2021 22.12.2021
Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2022 (pdf) 3.11.2021 22.12.2021
Veřejná vyhláška - stavební povolení - Chodník Nesovice (pdf) 1.11.2021
50. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 1.11.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SO Mezihoří (pdf) 27.10.2021
Časový harmonogram schůzí 4. čtvrtletí 2021 (pdf) 22.10.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.p. 174 (pdf) 20.10.2021 5.11.2021
Program 50. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 14.10.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Letošov (pdf) 6.10.2021 22.10.2021
49. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 6.10.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf) 5.10.2021 21.10.2021
Veřejná vyhláška - Chodník Nesovice – nová stavba komunikace pro pěší, trvalá stavba (pdf) 23.9.2021
Oznámení o době a místě konání voleb (pdf) 23.9.2021 11.10.2021
48. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 23.9.2021
Program 49. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 22.9.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212 (pdf) 21.9.2021
47. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 20.9.2021
EG.D - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (pdf) 15.9.2021
Program 48. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 14.9.2021
Pozvánka za zasedání okrskové volební komise 2021 (pdf) 10.9.2021
Záměr obce - nebytové prostory ZS - lékárna (pdf) 10.9.2021
Program 47. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 1.9.2021
46. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 30.8.2021
Žádost o vydání voličského průkazu - Volby do PS Parlamentu ČR (pdf) 23.8.2021
Jmenování zapisovatele OVK - Volby do PS Parlamentu ČR (pdf) 23.8.2021
Informace o počtu a sídle volebního okrsku - volby do Parlamentu ČR 2021 (pdf) 18.8.2021
Program 46. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 11.8.2021
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby PS 2021 (pdf) 9.8.2021
45. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 6.8.2021
Oznámení aplikace přípravku s účinnou látkou dikvát (pdf) 4.8.2021
Oznámení aplikace přípravku s účinnou látkou dikvát (pdf) 2.8.2021
EG.D - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (pdf) 28.7.2021
Závazné stanovisko - V417/817 – zdvojení vedení (pdf) 28.7.2021
Program 45. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 21.7.2021
Záměr obce - pacht části pozemků p.č. 1984/1 a 1801 k.ú. Nesovice (pdf) 19.7.2021
44. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 14.7.2021
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov 65 m2 (pdf) 12.7.2021
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov 100 m2 (pdf) 12.7.2021
Program 44. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 30.6.2021
43. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 28.6.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/429, III/0509, III/05010, III/05011, III/4295, III/4296 a III/43341 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích z důvodu realizace stavby "I/50 BRANKOVICE, průtah" (pdf) 23.6.2021 9.7.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II/429 a III/4295 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích z důvodu realizace stavby "I/50 BRANKOVICE, průtah" (pdf) 23.6.2021 9.7.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/50 Brno - Holubice - Uherské Hradiště - státní hranice (pdf) 23.6.2021 9.7.2021
Časový harmonogram schůzí 3. čtvrtletí 2021 (pdf) 21.6.2021
Záměr obce - zcizení formou souhlasného prohlášení (pdf) 16.6.2021
Program 43. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 9.6.2021
Výběrové řízení referent stavební - zástup za mateřskou dovolenou - Újezd u Brna (pdf) 3.6.2021
Oznámení o návrzích opatřeních obecné povahy - Labe, Odra, Dunaj (pdf) 31.5.2021
Exekuční příkaz č.j. 006 EX 103/21-21 (pdf) 28.5.2021
42. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 28.5.2021
Veřejná vyhláška - rozhodnurí ÚHÚL (pdf) 19.5.2021 4.6.2021
Program 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 19.5.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf) 19.5.2021
41. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 14.5.2021
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/50 (pdf) 11.5.2021 27.5.2021
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov (pdf) 10.5.2021
Záměr obce - nebytové prostory ZS 2021 (pdf) 10.5.2021
Návrh závěrečného účtu obce Nesovice za rok 2020 (pdf) 10.5.2021
Program 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 28.4.2021
40. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 26.4.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (pdf) 26.4.2021
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí (pdf) 22.4.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2020 (pdf) 19.4.2021
Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2020 (pdf) 19.4.2021
Veřejná vyhláška zahájení řízení o výjimce UHUL (pdf) 12.4.2021
Program 40. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 7.4.2021
39. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 1.4.2021
Časový harmonogram schůzí 2. čtvrtletí 2021 (pdf) 29.3.2021
Program 39. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 17.3.2021
38. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 9.3.2021
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 2025/2 a 2025/3 (pdf) 5.3.2020
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2021 (xls) 4.3.2020
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2020 (pdf) 2.3.2021
EG.D - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (pdf) 1.3.2021
V417/817 – zdvojení vedení - pozvánka na VP (pdf) 1.3.2021
Program 38. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 24.2.2021
37. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 22.2.2021
Oznámení - sčítání lidu, domů a bytů (pdf) 17.2.2021
Program 37. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 3.2.2021
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky (pdf) 27.1.2021
36. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 26.1.2021
Veřejná vyhláška - Doručení rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou (pdf) 25.1.2021
Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 256/1 (pdf) 22.1.2021
Zveřejnění dokumentace k záměru „V417/817 – zdvojené vedení“ (pdf) 13.1.2021
Program 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice (pdf) 13.1.2021
Nařízení pracovní povinnosti - studenti (pdf) 6.1.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu (pdf) 5.1.2021 21.1.2021